Hamamatsu Sales Office

6th floor, Hamamatsu Daiichi Seimei Nittsu Bldg., 110-5 Itayamachi, Chuo-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0928