Takamatsu Sales Office

5th floor, Nisshin Takamatsu Building, 1-3-2 Kotobukicho, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0023